Giấy bạc hút Shisha dạng cuộn

50.000₫
Giấy bạc để bọc chén sứ khi hút Shisha
Các nội dung Hướng dẫn mua hàng viết ở đây
Nội dung đánh giá chi tiết viết ở đây